Štampa

УЗ МАЛУ ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉА

   Општи циљ пројекта је превенција раног напуштања образовања – обавезног основног школовања на територији града Панчева и предвиђено је трајање од 14 месеци.

   Сецифични циљеви су:

1.      Подизање свести деце родитеља и јавности о важности обавезног основног образовања и социјалне инклузије у 10 основних школа на територији града Панчева;

2.      Подршка савладавању наставног програма уз примену различитих методологија, интерсекторску сарадњу и вршњачку подршку кроз радионице и индивидуални саветодавни рад;

3.      Материјално оснаживање социјално угрожене деце и породица путем пакета, обезбеђивања ужине, бесплатних чланарина у спортским клубовима и карата за културне догађаје;

   Школа је добила право да пријави 8-10 деце са социјалним и здравственим проблемима што је и  учињено; Селектовано је најмање петнаест ученика, од којих предлажемо следећих 11:

Одељење и  број ученика:

       II-1               2 ученика,

      III-1               1 ученик,

      III-2               2 ученика,

      IV-1              1 ученик,

      V-1               1 ученик,                                            

      V-2               1 ученик,

     VI-1               1 ученик,

     VII-1              1 ученик, 

     VIII-1             1 ученик                                                                                              

Очекује се помоћ у виду педагошких асистената, пофесора, наставника, учитеља као и материјална помоћ.

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi