Štampa

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ

   Пилот пројекат - Подршка је за наставак реализације свакодневног корективног  вежбања у трајању од 15 минута. За општи циљ има промовисање здравих физичких активности код ученика од I до IV. У плану је и едукација родитеља и њихово укључивање у пројекат;

- НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА и  ПОКРОВИТЕЉ ЈЕ Министарство просвете, науке и технолошког развоја;

- КООРДИНАТОР И РЕАЛИЗАТОР ПРОЈЕКТА ЈЕ Српски савез професора физичког васпитања и спорта;

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

  1. Промоција здравља и физичке активности у циљу СМАЊЕЊА ДЕФОРМИТЕТА код деце од I - IV разреда основне школе;
  2. Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом програма утичу на ПРАВИЛАН ПСИХО- ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ;
  3. УНАПРЕЂИВАЊЕ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ наставника разредне наставе за програмирање и планирање програма вежби превенције код ученикаод I - IV разреда основне школе;

ФАЗЕ ПРОЈЕКТА:

  • Припремна фаза
  • Примарне обуке
  • Секундарне обуке
  • Фаза имплементације 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi