Štampa

PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE

 

 

Profesionalnu orijentaciju čine predavanja, individualni i grupni savetodavni razgovori, poseta srednjim školama i prezentacija istih u matičnim školama. Učenici se upoznaju sa preduslovima pravilnog izbora zanimanja i faktorima od kojih zavisi pravilan izbor, sa kriterijumima za upis u srednju školu i sa načinima izbora kandidata.

Program profesionalne orijentacije u školi obuhvata:

* Profesionalno informisanje učenika;

* Rad sa roditeljima učenika;

* Savetodavni rad sa učenicima;

* Konkurse i informatore za srednje stručne škole i gimnazije;

* Upitnike za učenike i

* Testiranje učenika.

 

Program obuhvata osnovne principe profesionalne orijentacije.Usmerava učenike kako da spoznaju svoje osobine, interesovanja, sklonosti, veštine i sposobnosti. Konkretni zadaci iz Osnova programa profesionalne orijentacije u osnovnoj školi su operacionalizovani u programima i planovima rada odeljenskih starešina, odeljenskih zajednica i pedagoga škole.

 

Svi oni čine deo ovog programa rada

Ono što će biti novina jeste učešće škole u projektu- ,,Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu“. U pitanju je projekat našeg Ministarstva prosvete i Nemačke, a tiče se profesionalne orijentacije učenika pri prelasku iz osnovne u srednju školu.

U našoj školi se realizuje profesionalna orijentacija, ali projekat nudi intenzivniji, sveobuhvatniji i kvalitetniji rad na njoj, u cilju pomoći pri odabiru srednje škole i zanimanja, što nije uvek lako.

Učešće učenika 7. i 8. razreda bi bilo u okviru ČOS-a, kroz zanimljive radionice, uz primenu različitih metoda i tehnika.Roditelji će po dogovoru učestvovati na nekim radionicama, ili raditi kod kuće sa svojim detetom. Planira se organizovanje poseta srednjim školama i radnim organizacijama, kako bi se deca što bolje upoznala sa zanimanjima za koja su zainteresovana.

Radilo bi se i na otkrivanju detetovih sposobnosti i mogućnosti i u skladu sa njima istraživali bi kojim zanimanjima bi bilo najbolje da se bave. Zamišljeno je da se realizuje pet faza: 1.Samospoznaja; 2. Informisanje o srednjim školama i zanimanjima; 3.Mogućnosti zapošljavanja; 4. Posete radnim organizacijama i srednjim školama; 5. Odluka

Cilj svega ovoga je pomoć deci i roditeljima da izaberu najbolju srednju školu za dete.

Na sednici Nastavničkog veća 29.08.2012. godine je formiran Tim za profesionalnu orijentaciju: direktor,pedagog,odeljenske starešine 7. i 8. razreda-Bisak Zoltan, Živković Ljiljana, Drobnjak Vesna i Radić Vera. Anketirani su učenici i njihovi roditelji a vezano za zainteresovanost učešća u Projektu i svi odgovori su pozitivni. Upoznat je i Savet roditelja 12.09.2012. kao i Školski odbor 13.09.2012. Sačinjen je Akcioni plan sa aktivnostima koji predstoje, a tiču se ovog segmenta.

 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi