Štampa

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

   Пројекат ће  реализовати МУП у сарадњи са Министарством Просвете с циљем стицања нових и унапређења постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедоносне културе ученика. Програм ће с одвијати у оквиру старосне групе ученика IV и VI разреда.

   ЦИЉ програма је стварање повољног безбедоносног амбијента, што подразумева изградњу јасних ставова и опредељења у погледу насиља, злоупотребе дрога, интернета и других безбедоносних ризика.

   Програм ће се реализовати током школске 2017/2018. године у трајању  од 8 месеци кроз 1 час ЧОС-а на месечном нивоу. Реализоваће га предавачи који поседују потребна знања и вештине из потребних области и који су радници МУП-а. Термини одржавања ће се планирати у договору са предавачима, одељенским старешинама и директором школе.

     Теме које ће се обрађивати су:

  • Безбедност деце у собраћају;
  • Полиција у служби грађана;
  • Насиље као негативна појава;
  • Превенција и заштита деце од дрога и алкохола;
  • Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа;
  • Превенција и заштита деце од трговине људима;
  • Заштита од пожара;
  • Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi