Štampa

Program ogleda

 

 

PROGRAM OGLEDA

FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH „DRUGA ŠANSA“

 

 

 

Kao celoviti pristup obrazovanju odraslih model funkcionalnog osnovnog obrazovanja predstavlja novinu na konceptualnom planu i planu ostvarivanja:

 1. FOOO traje tri godine u odnosu na dosadašnje četvorogodišnje osnovno obrazovanje odraslih;

 2. FOOO se ostvaruje u tri ciklusa u trajanju od po godinu dana tako da se u prvom stiče osnovna funkcionalna pismenost, u drugom – osnova opšteg obrazovanja, a u trećem – osnove ključnih i stručnih kompetencija;

 3. model FOOO obuhvata i obuke kao jedan od oblika stručnog obrazovanja zasnivanog na standardima rada i potrebama tržišta rada;

 4. nastavni plan i program FOOO zasnovan je na ishodima koji omogućavaju razvoj znanja, veština i vrednosnih stavova neophodnih za kvalitetan i odgovorn život i rad u savremenom društvu;

 5. integrisan nastavni plan i program FOOO sadrži: međusobno povezane cikluse, međusobno povezano opšte obrazovanje i obuke, definisane opšte ishode koji se ostvaruju u svim predmetima i modulima, uzajamno povezane i funkcionalno racionalizovane sadržaje različitih predmeta, funkcionalno povezane opšte i praktične sadržaje, horizontalno i vertikalno povezane predmete i module;

 6. novi predmeti i moduli u programu (Preduzetništvo, Digitalna pismenost, Odgovorno življenje u građanskom društvu i moduli – Životne veštine i Primenjene nauke i 30 programa obuka i njihovi ispiti);

 7. organizacioni oblik rada u FOOO je redovna nastava;

 8. organizacija nastave prilagđena potrebama i mogućnostima polaznika (nastava u bloku, za vreme vikenda, večernja nastava, sezonsko i dnevno prilagođavanje potrebama polaznika);

 9. uvažavanje specifičnosti potreba polaznika prilikom upisivanja u školu i ostvarivanja programa FOOO i procenjivanje potrebe za individualizaciju i način organizacije rada;

 10. uvažavanje specifičnosti različitih ciljnih grupa kroz način ostvarivanja programa;

 11. dužina trajanja časa od 30 minuta;

 12. organizovanje odraslih u odeljenja tako da se proverava optimalnost broja polaznika;

 13. uvođenje andragoškog asistenta i programa obuke za njegovo osposobljavanje;

 14. obučenost nastavnika za rad sa odraslima i za ostvarivanje funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;

 15. izrada priručnika za nastavnike za prvi, drugi i treći ciklus, za obuke u stručnom obrazovanju, za osnovne andragoške veštine i izrada materijala za nastavu i učenje za svaki predmet i modul, namenjenih nastavnicima i polaznicima;

 16. ostvarivanje intersekrorske saradnje u pružanju podrške ostvarivanju modela FOOO i veći obuhvat odraslih osnovnim obrazovanjem;

 17. uspostavljanje i funkcionisanje školskog tima za ostvarivanje FOOO da bi se obezbedila njegova održivost.

  Program ogleda namenjen je svim odraslima koji su prekinuli svoje osnovnovno obrazovanje ili iz bilo kojih razloga ga nisu nikada ni započeli, a stariji su od 15 godina života.

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi