Štampa

Radnici škole

                                                 ЧЛАНОВИ КОЛЕКТИВА школске 2017/2018. године

  

     Раде Барјактаровић              Маја Миладиновић                     Јасна Капор                       Алиса Зарубица

              директор                     дипл.правник - секретар                       педагог                                библиотекар

 

  Слободанка Пивашевић      Александра Анђелковић           Марија Ђорђевић                Милица Шимрак                    

       продужени боравак                андрагошки асистент          проф. енглеског језика           проф. енглеског језика

                                                   

 

         Весна Стокић                         Родика Малица               Наташа Нићифоровић           Бранка Величковић     

 проф.раз.наставе                      проф.раз.наставе                        проф.раз.наставе                   наст.раз.наставе

    

   Драгана Мађаров Балог               Горица Ракиџић                      Виолета Васић                    Гордана Ђерфи

         проф.раз.наставе                     проф.раз.наставе                     проф.раз.наставе                 проф.раз.наставе

                                                 

        Маја Бошковић                     Здравка Лазић                   Гордана Вишекруна               Адријана Вамош

        проф. српског ј.                       проф. српског ј.                    проф. француског ј.                проф.раз.наставе

                                                                                                                                                  

   Ирен Шаламон Секељ            Мартина Керекеш               Ирена Јовановић                       Весна Дробњак

       проф. математике                  проф. математике                   проф. физике                              проф. хемије

                                                   

      Анђелија Митровић        Звонимир Нићифоровић           Сања Стојановић                  Душица Ђурђев

         проф. биологије                  проф. географије                      проф. географије                      проф. историје

                                                    

      Данијела Пантовић                    Золтан Бисак                       Зорица Рајковић                 Никола Јаћимовић

         проф. историје                    проф. техничког образ.              проф. ликовне култ.               проф. музичке култ.

                                                                                                     

          Ивана Новаков                         Милица Илић                     Олгица Ердељан                 Мејрема Станковић

      проф. ликовне култ.                 проф. ликовне култ.                проф. информатике                проф. физичког васп.

                                                                                                     

      Небојша Поповски       Љубица Радојчић Месарош                Дејан Јакоб                    Властимир Петрушевић

      проф. физичког васп.                 вероучитељ                              домар - ложач                          помоћни радник

   

        Верослава Чалић                  Мирјана Николић                      Бојана Станић                        Бранка Драгић

          помоћни радник                      помоћни радник                       помоћни радник                        помоћни радник

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi