Štampa

Osnovni podaci o školi

 

Istorijat i lokacija

   Naša škola, OŠ,,Đura Jakšić“, kao jedna od najstarijih u gradu, počela je da se gradi 1912.godine, a sa radom je počela 01.09.1913.godine.

   Godine 1941. u školu se uselila nemačka vojska, koja je boraveći u njoj, uništila zgradu i nameštaj. Rad u školi je obnovljen 1946.godine, kada je počela sa radom Osnovna škola br.6. Posle rata, u istoj zgradi je radila Industrijska srednja škola, kasnije nazvana Tehnička i Internat tehničke škole.

   Godine 1953. škola dobija ime ,,Đura Jakšić“.

   Druga adaptacija, dogradnja i rekonstrukcija škole je urađena 1981.godine, kada su dograđeni novi mokri čvorovi, krov, elektro i vodovodne instalacije i centralno grejanje na gas.

   Površina školske zgrade iznosi 2.398 m2, dvorišta 2.456 m2 i sportskih terena 679 m2.

  Danas, po broju učenika u odeljenjima ( 302 učenika i 16 odeljenja ), spada u red manjih škola (što omogućava individualni pristip svakom učeniku), ali po tradiciji je jedna od najstarijih i najuspešnijih.

   Škola se nalazi u naselju ,,Tesla“ u ulici Lava Tolstoja 30 u užem centru grada i povezana je sa mrežom ulica, pa je dostupna i učenicima koji žive na lokacijama udaljenim od škole.

 • Školski prostor

- Školski prostor čine: školska zgrada sa 15 učionica, biblioteka, fiskulturna sala, zbornica, kancelarija direktora, sekretara, pedagoga, andragoga, školska arhiva, medijateka, dnevni boravak za učenike, kuhinja, kotlarnica sa radionicom, mokri čvorovi;

- Školsko dvorište;

- Sportski tereni ( košarkaški, rukometni );

- Zelena površina ispred škole.

   Školske 2013/2014 godine proslavili smo 100 godina od kada je škola počela sa radom, što je zaista redak jubilej. S obzirom na starost zgrade potrebna su stalna ulaganja kako bi se sačuvala njena funkcionalnost i kako bi se stvorili uslovi za što kvalitetniju realizaciju kako nastavnih, tako i vannastavnih aktivnosti.

   Kao prioritet za naredni period, ostaje da se reši problem rekonstrukcije školskog dvorišta, zameni dotrajala stolarija koja je zaista u lošem stanju (ugrade PVC ili aluminijski prozori na školskoj zgradi), uradi fasada na istoj.

 

ŠKOLSKI PROSTOR

 

Namena prostora

kvm

Kvm po učeniku

Površina šk. zgrade

2.398

7,62

Dvorište

2.456

7,80

Sportski tereni

679

2,15

 

Namena prostora

Br. prostorija

kvm

Specijalizovane učionice

15

1.080

Fiskulturna sala

1

264

Radionica

1

72

Biblioteka

1

75

Zbornica

1

72

Kancelarija stručnog saradnika

2

50

Kancelarija andragoga

1

 

Kuhinja sa trpezarijom

1

83

Mokri čvorovi

6

210

Ložionica sa radionicom

3

334

Podrumi

2

360

Uprava

2

38

 

Specifičnosti škole

 

 • Škola ima po dva odeljenja u svim razredima.

 • Učenici viših razreda ( V-VIII ) pohađaju nastavu u prepodnevnoj smeni, a učenici nižih razreda ( I-IV ) menjaju smenu na dve nedelje;

 • U školi radi produženi, dnevni boravak;

 • Od 1993. godine u okviru naše škole se relizuje osnovno obrazovanje odraslih ( konsultativnom nastavom i realizovanjem ispita ), a od šk.2010/2011.god..škola je u Projektu Evropske unije i MPS : ,,Druga Šansa“ u okviru koje se nastava realizuje u tri ciklusa:

  • Prvi ciklus: od prvog do četvrtog razreda;

  • Drugi ciklus: peti i šesti razred;

  • Treći ciklus. sedmi i osmi razred;

        Radi se o funkcionalnom osnovnom obrazovanju odraslih, sa posebno definisanim standardima postignuća;

 • Našu školu pohađaju učenici iz udaljenih krajeva grada i sa periferije, koji koriste besplatan prevoz, jer je Grad Pančevo obezbedio sredstva;

 • Negujemo dugogodišnju saradnju sa Domom za nezbrinutu decu ,,Spomenak“;

 • Višegodišnji humanitarni rad škole;

 • Partnerstvo sa OŠ,Paja  Jovanović“ iz Vršca, kao i sa školom ,,Sveti Nikola“ iz Rumunije ( Deta )
  i Školom „Ljudski vrt“ iz Ptuja (Slovenija)

 • Uspešna saradnja sa lokalnom zajednicom i društvenom sredinom;

 • Individualizovana nastava...

 

 

 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi