Produženi boravak

on petak, 05 april 2013. Posted in skola

 

PROGRAM RADA PRODUŽENOG BORAVKA ZA 2012/2013. GODINU

 

1. UVOD

   Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja deteta mlađeg školskog uzrasta koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vreme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod kuće često izlaže dete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dete tokom radnog dana nameću potrebu za organizovanom brigom za dete. Škole time dobijaju novu i zahtevniju ulogu koja od zaposlenih zahteva organizovaniju brigu o detetu tokom celog dana. Produženi dnevni rad nakon (ili pre) redovne nastave – produženi boravak, jedan je od modela kojim se mogu kvalitetno i strukturalno rešiti navedeni problemi, posebno u urbanim sredinama. Nova uloga škole na taj će način biti maksimalno i racionalno iskorišćena jer pruža nebrojene mogućnosti delovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog deteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj porodici i zajednici.

 

2. OPIS RADA U PRODUŽENOM BORAVKU

   Pre ili posle redovne nastave (u zavisnosti od smene) organizuje se produženi boravak u školi za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole.

   Boravak i rad prema takvom obliku organizuje se od 8 sati do 17 sati . Organizuje se grupa učenika istog razreda, ali različitih odeljenja.itelj vodi jednu ovakvu grupu, odnosno odeljenje

   Učitelj koji radi u produženom boravku se dogovara i usklađuje svoje aktivnosti sa učiteljima iz redovne nastave. U cilju upoznavanja dece, kao i rešavanja pedagoških situacija učitelj iz produženog boravka je upućen na kontinuiranu saradnju sa pedagogom i psihologom škole.

   Učitelj koji radi u produženom boravku deluje jedinstveno, saradnički, sinhronizovano, sveobuhvatno i integrisano sa čitavim razrednim procesom. Sarađuje s roditeljima, održava roditeljske sastanke i pojedinačne individualne razgovore s roditeljima.

   Sledeća načela kurikularnog pristupa, a u skladu s načelima lokalnog i školskog kurikuluma, unutarnja organizacija nameće svakoj školi odgovornost u kreiranju nedeljnog i dnevnog rasporeda aktivnosti. Učitelj je kreator svakodnevnog rada s učenicima, u skladu sa zakonitostima struke.

 

3. CILJEVI PROGRAMA

   Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su sa opštim ciljevima osnovnog obrazovanja (tri opšta cilja)

  1. Omogućiti detetu pun život i otkriti njegove/njene pune potencijale kao jedinstvene osobe
  2. Omogućiti detetu njegov/njen razvoj kao socijalnog bića kroz život i saradnju sa ostalima kako bi doprinela/doprineo dobru u društvu
  3. Pripremiti dete za dalje obrazovanje i celoživotno učenje (učiti kako učiti)

 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi