Štampa

RASPOREDI PISMENIH ZADATAKA I PISMENIH PROVERA

 

РАСПОРЕДИ ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

OДV-VIIIРАЗРЕДА

 

школске 2016 / 17. године

 

Редниброј

Наставник

Разред

Писменизадаци

Писмена провера

 

 

 

 

 

1.     

Маја

Бошковић

(српски језик)

V- 2

 

11. 10. 2016.

05. 12. 2016.

21. 03. 2017.

16. 05. 2017.

22. 09. 2016.

16. 12. 2016.

03. 04. 2017.

06. 06. 2017.

VI -2

 

17. 10. 2016.

15. 12. 2016.

13. 03. 2017.

11. 05. 2017.

07. 09. 2016.

04. 11. 2016.

27. 04. 2017.

26. 05. 2017.

03. 06. 2017.

VII - 2

21. 10. 2016.

16. 12. 2016.

22. 03. 2017.

16. 05. 2017.

09. 09. 2016.

17. 11. 2016.

01. 12. 2016.

18. 01. 2017.

28. 02. 2017.

27. 04. 2017.

02. 06. 2017.

VIII - 2

 

12. 10. 2016.

16. 12. 2016.

16. 03. 2017.

12. 05. 2017.

 

22. 09. 2016.

24. 02. 2017.

18. 04. 2017.

04. 05. 2017.

19. 05. 2017.

 

 

 

2.     

Здравка

Лазић

(српски језик)

V -1

11. 10. 2016.

05. 12. 2016.

21. 03. 2017.

16. 05. 2017.

22. 09. 2016.

16. 12. 2016.

03. 04. 2017.

06. 06. 2017.

VI -1

 

17. 10. 2016.

15. 12. 2016.

13. 03. 2017.

11. 05. 2017.

07. 09. 2016.

04. 11. 2016.

27. 04. 2017.

26. 05. 2017.

03. 06. 2017.

VII -1

 

21. 10. 2016.

16. 12. 2016.

22. 03. 2017.

16. 05. 2017.

09. 09. 2016.

17. 11. 2016.

01. 12. 2016.

18. 01. 2017.

28. 02. 2017.

27. 04. 2017.

02. 06. 2017.

VIII -1

 

12. 10. 2016.

16. 12. 2016.

16. 03. 2017.

12. 05. 2017.

 

22. 09. 2016.

24. 02. 2017.

18. 04. 2017.

04. 05. 2017.

19. 05. 2017.

3.     

 Чедомир Опарница

(енглески  језик)

VI - 1

06. 12. 2016.

09. 05. 2017.

 

VI - 2

05. 12. 2016.

08. 05. 2017.

 

VII - 1

07. 12. 2016.

10. 05. 2017.

 

VII – 2

06. 12. 2016.

09. 05. 2017.

 

VIII – 1

05. 12. 2016.

08. 05. 2017.

 

VIII - 2

05. 12. 2016.

08. 05. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

4.      V - 2

Гордана

Вишекруна

(француски  језик)

V - 1

23. 11. 2016.

22. 05. 2017.

 

V - 2

25. 11. 2016.

23. 05. 2017.

 

VI – 1

25. 11. 2016.

23. 05. 2017.

 

VI – 2

24. 11. 2016.

23. 05. 2017.

 

VII – 1

23. 11. 2016.

22. 05. 2017.

 

VII – 2

23. 11. 2016.

22. 05. 2017.

 

VIII - 1

25. 11. 2016.

10. 05. 2017.

 

VIII - 2

24. 11. 2016.

08. 05. 2017.

 

5.     

Ирен Шаламон Секељ

(математика)

VI -2

17. 10. 2016.

07.12. 2016.

14. 03. 2017.

02. 06. 2017.

26. 09. 2016.

06. 02. 2017.

VII – 1

 

 20. 10. 2016.

12. 12. 2016.

15. 03. 2017.

15. 05. 2017.

26. 09. 2016.

20. 02. 2017.

VII – 2

 

20. 10. 2016.

12. 12. 2016.

15. 03. 2017.

15. 05. 2017.

26. 09. 2016.

20. 02. 2017.

VIII – 1

 

20. 10. 2016.

14. 12. 2016.

09. 03. 2017.

04. 05. 2017.

04. 10. 2016.

22. 02. 2017.

VIII – 2

 

20. 10. 2016.

14. 12. 2016.

09. 03. 2017.

04. 05. 2017.

04. 10. 2016.

21. 02. 2017.

 

 

 

6.     

 Милена Илић

(математика)

V - 1

 

 

 

18. 10. 2016.

19. 12. 2016.

20. 03. 2017.

01. 06. 2017.

28. 09. 2016.

24. 11. 2016.

08. 03. 2017.

10. 05. 2017.

12. 06. 2017.

7.     

Данијела Пантовић

(историја)

V

 

26. 10. 2016.

15. 03. 2017.

VI

 

02. 11. 2016.

21. 12. 2016.

08. 02. 2017

26. 04. 2017.

VIII

 

21. 09. 2016.

09. 11. 2016.

24. 02. 2017.

12. 04. 2017.

8.     

Душица Ђурђев

(историја)

V - 1

 

24. 11. 2016.

16. 05. 2017.

VII - 1

 

24. 11. 2016.

16. 05. 2017.

VII - 2

 

24. 11. 2016.

16. 05. 2017.

 

VIII - 1

 

24. 11. 2016.

16. 05. 2017.

9.     

Звонимир

Нићифоровић

(географија)

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Милан

Гава

(физика)

 

 

 

 

 

11. 

Анђелија

Митровић

(биологија)

 

V

 

02. 11. 2015.

09. 12. 2015.

23. 05. 2016.

 

 

VI

 

08. 10. 2015.

11. 02. 2016.

28. 04. 2016.

 

 

VII

 

22. 10. 2015.

26. 11. 2015.

22. 02. 2016.

25. 04. 2016.

 

 

VIII

 

03. 11. 2015.

01. 12. 2015.

18. 02. 2016.

31. 03. 2016.

12. 

Весна

Дробњак

(хемија)

VII

 

 

12. 10. 2016.

05. 12. 2016.

06. 03. 2017.

22. 05. 2017.

VIII

 

 

12. 10. 2016.

05. 12. 2016.

06. 03. 2017.

22. 05. 2017.

13. 

Золтан

Бисак

(ТО)

VII – 1

 

25. 10. 2016.

 

 

VII - 2

 

24. 10. 2016.

 

14. 

Марија Тодоровић Ђокановић

(математика)

V - 1

13. 12. 2016.

01. 11. 2016.

 

V - 2

13. 12. 2016.

01. 11. 2016.

 

15. 

Олгица Ердељан

(информатика и рачунарство)

 

 

 

16. 

Марија Ђорђевић

(енглески језик)

V – 1

V - 2

13. 12. 2016.

01. 11. 2016.

17. 

Сања Стојановић

( географија)

VII – 1

 

10. 11. 2016.

02. 03. 2017.

18. 05. 2017.

РАСПОРЕДИ, ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

 ОДI-IVРАЗРЕДА

школске 2016 / 17. године

 

Редниброј

Наставник

Разред

Писменизадаци

Писмене провере

 

 

 

Српски језик

Математика

Свет око нас

Природа и друштво

1.     

Наташа

Нићифоровић

I-1

 

 

 

2.     

Бранка

Величковић

I-2

 

 

 

3.     

 Драгана Б.

Мађаров

II-1

09.09.2016.

03.10.2016.

18.10.2016.

24.11.2016.

13.12.2016.

21.12.2016.

09.03.2017.

19.04.2017.

11.05.2017.

01.06.2017.

 

30.09.2016.

12.10.2016.

25.10.2016.

04.11.2016.

21.11.2016.

23.12.2016.

30.01.2017.

10.03.2017.

23.03.2017.

03.04.2017.

21.04,2017.

29.05.2017.

09.06.2017.

04.10.2016.

01.11.2016.

16.12.2016.

17.02.2017.

12.04.2017.

02.06..2017..

4.     

Горица

Ракиџић

II-2

13. 09. 2016.

02. 11. 2016.

30. 11. 2016.

14. 12. 2016.

20. 01. 2017.

04. 02. 2017.

29. 03. 2017.

 

19. 09. 2016.

03. 10. 2016.

14. 10. 2016.

02. 11. 2016.

10. 11. 2016.

24. 11. 2016.

24. 01. 2017.

20. 02. 2017.

01. 03. 2017.

29. 03. 2017.

20. 04. 2017.

22. 05. 2017.

26. 10. 2016.

07. 12. 2016.

08. 02. 2017.

20. 03. 2017.

30. 05. 2017.

 

5.     

Виолета

Васић

III-1

07. 10. 2016.

25. 10. 2016.

31. 10. 2016.

12. 11. 2016.

23. 11. 2016.

08. 12. 2016.

20. 12. 2016.

17. 01. 2017.

07. 02. 2017.

03. 03. 2017. –1.писмени задатак

24. 03. 2017.

06.04. 2017.

25. 04. 2017.

23. 05. 2017. – 2. писмени задатак

 

01. 09. 2016.

03. 10. 2016.

03. 11. 2016.

28. 11. 2016.

16. 12. 2016.

16. 01. 2017.

23. 02. 2017.

10. 03. 2017.

27. 03. 2017.

12. 04. 2017.

16. 05. 2017.

30. 05. 2017.

08. 06. 2017.

 

06. 10. 2016.

10. 11. 2016.

24. 11. 2016.

02. 02. 2017.

28. 02. 2017.

30. 03. 2017.

16. 05. 2017.

 

6.     

Гордана Ђерфи

III-2

06. 09. 2016.

20. 10. 2016.

01. 11. 2016.

13. 02. 2017.

03. 03. 2017.

15. 03. 2017.

19. 04. 2017. – 1. писмени задатак

27. 04. 2017.

10. 05. 2017. – 2. писмени задатак

22. 05. 2017.

05. 06. 2017.

08. 06. 2017.

 

07. 09. 2016.

30. 09. 2016.

13. 10. 2016.

31. 10. 2016.

22. 11. 2016.

06. 12. 2016.

21. 02. 2017.

28. 02. 2017.

14. 03. 2017.

25. 04. 2017.

17. 05. 2017.

29. 05. 2017.

06. 06. 2017.

 

20. 09. 2016.

18. 10. 2016.

29. 11. 2016.

20. 12. 2016.

02. 02. 2017.

14. 03. 2017.

20. 04. 2017.

25. 05. 2017.

 

7.     

Весна

Стокић

IV-1

27.09. 2016.

17.10. 2016. - 1. писмени задатак

03.11.2016.

28.11.2016.

16.12.2016. – 2. писмени задатак

20.12.2016.

09.02.2017.

13.03.2017. – 3. писмени задатак

23.03.2017.

20.04.2017.

11.05.2017. - 4. писмени задатак

02.06.2017.

08.06.2017.

 

05.10. 2016.

07.11.2016. - 1. писмени задатак

17.11.2016.

22.12.2016.

17.01.2017. - 2. писмени задатак

06.02.2017.

29.03.2017.

10.04.2017. - 3. писмени задатак

07.06.2017. - 4. писмени задатак

24.10.2016.

30.11.2016.

21.12.2016.

08.02.2017.

15. 03. 2017.

17.05.2017.

05.06.2017.

8.     

Родика Малица

IV-2

 

 

 

27.09. 2016.

17.10. 2016. - 1. писмени задатак

03.11.2016.

28.11.2016.

16.12.2016. – 2. писмени задатак

20.12.2016.

09.02.2017.

13.03.2017. – 3. писмени задатак

23.03.2017.

20.04.2017.

11.05.2017. - 4. писмени задатак

02.06.2017.

08.06.2017.

 

05.10. 2016.

07.11.2016. - 1. писмени задатак

17.11.2016.

22.12.2016.

17.01.2017. - 2. писмени задатак

06.02.2017.

29.03.2017.

10.04.2017. - 3. писмени задатак

07.06.2017. - 4. писмени задатак

24.10.2016.

30.11.2016.

21.12.2016.

08.02.2017.

15. 03. 2017.

17.05.2017.

05.06.2017.

9.     

Милица Шимрак

 

 

 

 

 

Kontakt Info

OŠ "Đura Jakšić" Pančevo

Lava Tolstoja 30

tel/fax: 013 344 998

e-mail osdjurajaksicpa@gmail.com

Nedavni tekstovi